Copenhagen, Denmark
(+45) 42 41 42 01
contact@easyx.eu
København, Danmark
(+45) 42 41 42 01
Kontakt@easyx.dk

xFinance

FINREP, COREP og Solvency 2 indberetning i XBRL format

Alle virksomheder er forskellige og har forskellige ønsker til løsninger der kan opfylde kravet om at levere finansielle informationer til Finanstilsynet i XBRL format. EasyX grundtanke er at tilbyde brugervenlige og kundetilpassede løsninger, den er optimale til netop din virksomhed. Vi kan tilbyde såvel integrerede løsninger, hvor dine systemer integreres med vores systemer eller en service løsning, hvor du blot logger på vores WEB portal, uploader dine filer og modtager en XBRL fil retur.

1.  Service Løsning

Service løsningen er den simpleste løsning. Vælger du selv at udtrække dataene fra dine kildesystemer og udfylde FINREP, COREP eller Solvency 2 rapporteringsskemaerne, tilbyder vi at validere dine udtræk, og omforme dem til XBRL format. Du skal blot udfylde skemaer i Excel format eller som en kommasepareret fil, og uploade den på vores WEB portal, og så returnerer systemet en XBRL fil og en kontrolrapport. Hvis der er fejl i materialet, får du præcist at vide, hvilke valideringer, der fejler og hvorfor. Rapporten viser både som en grafisk tabelrapport og i en fejlrapport og kombinationen gør det nemt og hurtigt at korrigere fejlene og sende igen.

xFinance Simple Solution
xFinance Simple Solution

2. Integrerede Løsning

Ønsker du derimod en integreret og automatiseret rapportering, tilbyder vi løsninger, der passer netop til din virksomhed med dine systemer og dine processer.

Integreret WEB løsning

Det er muligt at integreret WEB-service som en system til system løsning via vores API. Dette foregår naturligvis i et lukket og sikkert miljø. Fordelen ved denne løsning er, at du ikke behøver at installere ekstra software for at kunne danne XBRL filer samtidig med at du får komforten ved at konverteringen sker automatisk system til system.


3. Proces Løsning (Hvis du vil have fuldstændig styr over hele processen)

xFinance Systemet

Kommer dine data fra forskellig kilder og/eller ønsker du at have fuld kontrol over den/de leverance(r), der skal bruges til XBRL rapporteringen, kan du med fordel anvende vores xFinance system.

FINREP, COREP iXBRL

xFinance er en applikation og er udviklet for at styre processen at omdanne udtræk fra dine kildesystemer, database filer eller udfyldte Excel skemaer til XBRL format. xFinance installeres lokalt og du får en række mulighed for at skræddersy din proces. Du kan bl.a.:

  • Skræddersy integration mod forskellige kildesystemer
  • Validere delleverancer og totalleverancer og få fuldt overblik over status og kvaliteten af forskellige leverancer.
  • Omfattende log funktionalitet (alle transaktioner og handlinger i systemet logges) og fuld historik på leverancer.
  • Mulighed for at styre godkendelser af leverancer og delleverancer gennem rolle baseret autorisation (relevant for organisationer hvor forskellige afdelinger leverer og godkender forskellige dele af dataene til XBRL rapporteringen) (integration mod Active Directive)
  • Mulighed for at genindlæse tidligere leverancer (alle leverancer og taksonomier gemmes i systemet og kan bruges i tilfælde af korrektion af tidligere leverancer)
  • Danne valideringsrapporter og XBRL filer. Valideringsrapporterne vises både som grafiske tabelrapporter og som fejlrapporter og gør det nemt at finde og korrigere fejl.
  • Danne sammenlignings og variansrapporter mellem leverancer (f.eks. vise største afvigelser i forhold til sidste leverance).
  • Mulighed for system-til-system indberetning til myndigheder.

xFinance systemet håndterer alle indberetninger i henhold til EBA og EIOPA framework samt derudover en række lokale FSA krav.


4. Rådgivning/konsulentassistance:

Personerne bag EasyX har arbejdet med finansiel rapportering i mere end 20 år, og har stor ekspertise indenfor både data warehousing og XBRL konvertering. Vi vil derfor kunne tilbyde rådgivning og konsulentassistance for at implementere den for din virksomhed optimale løsning. Vi kan hjælpe med rådgivning, design, arkitektur, projektstyring og implementering)

Ring og hør nærmere hvorledes vi vil kunne assistere din virksomhed med at løse indrapporteringspligten i XBRL format.

Om EasyX:

EasyX er førende dansk leverandør af XBRL løsninger. Vi har etableret løsninger til indrapportering til såvel Finanstilsyn/Nationalbank som Erhvervsstyrelsen.

Vores løsninger anvendes af flere internationale revisionsfirmaer samt en række mindre og mellemstore danske revisionsfirmaer, større og mindre finansielle virksomheder i såvel Danmark som udlandet, internationale koncerner, produktionsvirksomheder, ejendomsselskaber mf.