Så enkelt er det

XBRL-Wizard er det ultimative system, når du vil indberette regnskaber uden besvær med at ændre dine eksisterende rutiner. Du skal blot gøre, som du plejer, og så sørger XBRL-Wizard for al den nødvendige konvertering.

Systemet understøtter Excel, Word, PDF, Word Perfect og Lotus, og håndterer både tal og tekst. Og systemet kan også håndtere kombinationer af de forskellige formater – f.eks. hvis du har udført regnskabet i Excel og skrevet beretninger/påtegninger i Word.

Du kan tilpasse systemet til individuelle behov og regnskabsmodeller, og systemet mapper selv regnskabet til de korrekte linjer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens taksonomi.

Business as usual

Som du kan forstå, skal du ikke ændre hverken arbejdsgange

eller programmer for at opfylde kravene om rapportering i XBRL. Og du kan flytte rundt på afsnit og tilføje nye linjer uden at ændre noget i systemet

Du kan endda bruge samme model til forskellige regnskabsklasser – også hvis f.eks. klasse B-regnskabet er udført i Word og klasse C i Excel.

Billigt at købe og nemt at bruge

XBRL-Wizard er intuitivt og meget brugervenligt, så du får glæde af alle mulighederne på få minutter.

Det har en indbygget – og løbende opdateret – ordbog med alle de mest almindelig begreber. Alle de gængse regnskabstermer er allerede defineret i systemet og mappes automatisk i taksonomien, så det er kun, hvis virksomheden bruger specielle betegnelser, at du skal ind og lægge synonymer ind i systemet.

Du kan få XBRL-Wizard i både enkelt- og flerbrugerversion. Priser starter ved 5.000 kr. for en enbruger licens og 3.500 kr. i årlig afgift.