Integreret løsning

Fuld integreret løsning med både kontrolpanel og XBRL generator

Kontrolpanelet er udviklet for at du kan styre processen at omdanne udtræk fra dine kildesystemer eller udfyldte Excel skemaer til XBRL format. Du får mulighed for at sammenstille, validere og korrigere dine data i forhold til Finanstilsynets krav. I kontrolpanelet kan man bl.a.:

Indlæse leverancer fra Excel eller database udtræk (f.eks. indlæse en råbalance fra finanssystemet)

Mappe indlæste data op mod taksonomien eller datapoint model

Definere og udføre beregninger og mappe disse mod taksonomien eller datapoint model

Udføre korrektioner

Udtrække rapporter i Excel-skabelonerne fra EBA

Samtidig kan du ved hjælp af kontrolpanelet på en nem og overskuelig måde begrænse taksonomi, indrapporteringsskemaer m.m. til netop de informationer, der er relevante for din virksomhed.

Integreret løsning med alene XBRL generator

XBRL generatoren vil normalt blive leveret som en integreret del af kontrolpanelet, men vil også kunne anskaffes som en separat WEB-services, såfremt dine systemer allerede kan udtrække og levere data i korrekt format. XBRL generatorens rolle er alene at modtage og konvertere de leverede data til XBRL format. I forbindelse med konverteringen valideres data sammenhængen i forhold til de valideringsregler, der er defineret i den tilhørende taksonomi.  Følgende datakilder kunne konverteres:

Udfyldte Excel skemaer baseret på skabeloner fra EBA

Data fra en databasefile hvor hvert dataelement er stemplet med en datapoint som defineret i DM eller celle adresse i EBA’s Excel skemaer.