XBRL Wizard ESMA og IFRS

XBRL-Wizard ESMA/IFRS er en overbygning på XBRL Wizard og indeholder al funktionaliteten fra denne. Samtidig får du en række ekstra features der gør, at du let og hurtigt kan omdanne din årsrapport til iXBRL uden at ændre i udseende og indhold.

Hvordan foregår det?

Du starter med at indlæse din færdige årsrapport (f.eks. en PDF fil) i XBRL Wizard ®.

Ved hjælp af avancerede genkendelsesmetoder finder og mapper systemet selv de relevante dele af regnskaber til de korrekte linjer i Erhvervsstyrelsens taksonomi. Er genkendelse ikke muligt, kan du på en let og hurtig måde foretage en mapning til korrekte sted i taksonomien.
Passer taksonomien ikke til indholdet i din årsrapport, har du også mulighed for at lave udvidelser til taksonomien. Du trykker blot på ”opret nyt element”, giver det et navn og sørger for at placerer det i den rigtige sammenhæng i taksonomien (anchoring). Herefter kan du bruge elementet på lige fod med de øvrige elementer i taksonomien.

En række kvalitetschecks samt en brugervenlig log funktion sikrer samtidig, at du har fuldstændig styr over mapningsprocessen og over evt. fejlkilder.

Når mapning er foretaget, trykket du blot på “Dan XBRL” og herefter indsætter systemet nu en række XBRL tags i originalregnskabet og omdanner dette til en iXBRL fil. Og så er du færdig!