XBRL Wizard IFRS

XBRL-Wizard IFRS er en overbygning på XBRL Wizard og indeholder al funktionaliteten fra denne.

(Læs evt. mere om XBRL Wizard i standardudgaven ved at klikke på links til højre)

Blandt den udvidede funktionalitet i XBRL Wizard IFRS kan nævnes:

  • Kan både køre på IFRS taksonomi og taksonomi efter årsregnskabsloven
  • Mulighed for udvidelse af IFRS taksonomi, så den passer til netop dit regnskab (du er således ikke begrænset til kun de poster, der eksisterer i taksonomien udgivet af Erhvervsstyrelsen
  • Udvidet parameterstyring, således at systemet tilpasser sig til netop den måde du laver regnskaber på